top of page

Політика конфіденційності

(умови обробки персональних даних)
Оновлено 20.04.2021 року

Цим ФОП Бондар Ольга Євгенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 3240507869) (надалі у тексті - Компанія), керуючись статтями 8, 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, повідомляє про права суб'єктів персональних даних, про застосований в Компаній порядок обробки персональних даних і звернень про захист персональних даних. Компанія забезпечує обробку та захист персональних даних з дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативноправових актів України.

Захист персональних даних Порядок захисту персональних даних визначається Компанією самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», внутрішніх політик та правил Компаніяу з питань захисту персональних даних. Для отримання доступу до персональних даних, а також з інших питань щодо питань обробки персональних даних у Компанії, суб'єкту персональних даних потрібно звертатися за адресою:
Україна, 02140, місто Київ, вул. Крушельницької, будинок 3, квартира 176 або по електронній пошті olgabondar.design@gmail.com.

Ця політика конфіденційності пояснює, яким чином збирається інформація про вас, як вона використовується і розкривається володільцю персональних даних Компанії.

Цим ви також надаєте згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджуєте, що є повідомлені про порядок та мету, а також інші умови їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Відвідуючи сайт https://www.interiordesignforpeace.com/ ви приймаєте нашу Політику конфіденційності, ви дозволяєте Компанії збирати, використовувати і розкривати інформацію про вас відповідно до цілей, що вказані нижче.

Цим ви підтверджуєте, ви маєте достатню правоздатність та дієздатність за законами Вашої країни для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку Ваших персональних даних на умовах, що тут викладені. У випадку, якщо ви не маєте достатнього обсягу дієздатності, цим ви підтверджуєте, що згода з цими правилами надана вашими батьками або опікунами, що маються повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами країни Вашої юрисдикції давати таку згоду.

Ми можемо змінювати цю Політику конфіденційності час від часу. Якщо ми внесемо зміни, то ми повідомимо вам, оновивши дату в верхній частині політики. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з політикою конфіденційності, коли ви отримуєте доступ до Чат-боту, щоб залишатись проінформованим про наші інформаційні методи і способи, якими Ви можете допомогти захистити вашу конфіденційність.

Терміни

Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.Компанія здійснює обробку персональних даних з метою:

• виконання умов публічних договорів, що будуть укладені з Компанією (у т.ч.: реалізації та захисту прав сторін за укладеними договорами);

• профілювання (здійснення автоматизованої обробки даних клієнтів, інших контрагентів з метою оцінки різних аспектів поведінки, економічних, соціальних та інших інтересів/уподобань, побудови стратегій розвитку, розробки та пропозиції продуктів та послуг Компанії);

• направлення інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Компанії, її партнерів, для участі в програмах лояльності Компанії та її партнерів;

• захисту законних інтересів Компанії або третьої особи, якій Компанією передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод фізичних осіб у зв'язку з обробкою їх даних переважають такі інтереси;

• реалізації інших повноважень, виконання функцій, обов'язків Компанії, що передбачені законодавством України або не суперечать йому, зокрема для виконання внутрішніх документів Компанії, рішень органів державної влади та органів нагляду за діяльністю Компанії, судових рішень, рішень органів управління Компанії.

Мета обробки Компанії персональних даних суб'єктів персональних даних може змінюватися внаслідок зміни умов укладених з ними договорів або ділових відносин, змісту діяльності Компанії, у тому числі у зв'язку із зміною законодавства України. Обробка персональних даних з метою надання інформації/пропозиції про послуги Компанії.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних ви маєте право:

 1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством України

 2. Отримувати інформацію про умови надання Компанії доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким Компанія передаються його персональні дані.

 3. На доступ до своїх персональних даних, які обробляються Компанією.

 4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження до Компанії запиту, крім випадків, передбачених законодавством України, відповідь про те, чи обробляються Компанією його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.

 5. Пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

 6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

 8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду.

 9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.

 11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

 12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

 13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


Строки зберігання персональних даних Компанія здійснює обробку персональних даних у міру необхідності, протягом всієї тривалості всіх ділових (починаючи з укладення договору/замовлення послуги, їх виконання та закінчуючи припиненням дії відповідного договору, завершення обслуговування клієнтів Компанії), а також до закінчення строків зберігання інформації (документів з такою інформацією).


Збір інформації
 

 • Платіжні дані (номер банківської карти тощо) вводяться на сайті платіжної системи Fondy і нами не зберігаються.


Використання інформації

Ми можемо використовувати інформацію про вас для різних цілей, в тому числі:
 

 • Для розробки нових чат-ботів і послуг;

 • Забезпечувати, підтримувати і покращувати Чат-бот;

 • Забезпечувати і поставляти продукти і послуги, які ви запросили і відправляти вам відповідну інформацію;

 • Надсилати вам повідомлення;

 • Надсилати вам цільовий, в тому числі рекламний, контент (матеріал) відповідного змісту (включаючи оголошення), що надаються третіми особами або нами. При цьому, ми не несемо ніякої відповідальності за зміст, наданих третіми сторонами послуг або товарів;

 • Надавати новини та інформацію про Чат-бот та роботу Компанії, що на нашу думку, буде представляти інтерес для Вас;

 • Персоналізувати і поліпшити надання послуг і забезпечити індивідуальний підхід;

 • Надавати посилання в поєднанні з інформацією, яку ми отримуємо від інших, щоб допомогти зрозуміти ваші потреби і надавати вам кращий сервіс;

 • Реалізовувати будь-які інші цілі, для яких інформація була зібрана.

Погоджуючись з нашою політикою конфіденційності чи іншим чином надавши нам інформацію, ви даєте згоду на обробку та передачу інформації


Обмін інформацією

Ми можемо надавати інформацію про Вас у такий спосіб чи іншим чином, як це описано в цій політиці конфіденційності:

 • Постачальниками, консультантами та іншими постачальниками послуг, яким необхідний доступ до такої інформації для виконання робіт від нашого імені;

 • У відповідь на запит про надання інформації, якщо ми вважаємо, що розкриття інформації відповідно до будь-якого застосовуваного законодавства, правил або судового процесу;

 • Якщо ми вважаємо, що ваші дії не узгоджуються з духом або текстом наших угод або політик для користувачів, а також для захисту прав, власності та безпеки компанії або інших осіб;

 • У зв'язку з, або під час переговорів, будь-якого злиття, продажу активів компанії, фінансування або придбання всіх або частини нашого бізнесу іншій компанії;

 • Третім особам, що бажають забезпечити рекламу відповідного змісту для вас і мають правові відносини з нами (ми надаємо тільки знеособлену інформацію в даному випадку).

Ми також можемо надавати третім особам на наш вибір зведену інформацію або знеособлену інформацію, яка не може бути використана вашої ідентифікації. 

bottom of page