top of page

Договір публічної оферти

від 04.07.2022

Фізична особа-підприємець Бондар Ольга Євгенівна (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник») укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір»), умови якого викладені в даній оферті.


1.Предмет

1.1. В залежності від вибору Замовника, Виконавець надає послугу з надсилання в месенджер Telegram посилання для доступу на канал в месенджері Telegram з навчальними матеріалами (надалі – «посилання») (надалі разом – «Послуга»).

1.2. Здійснення Замовником оплати за Послугу на сайті, розміщеному за адресою https://www.interiordesignforpeace.com/  є приєднанням до умов даної Оферти та укладенням Договору.

1.3. Виконавець не несе відповідальності, якщо Замовник помилився під час зазначення електронної адреси.

2. Вартість та порядок оплати Послуги

2.1. Вартість Послуги встановлена в гривні та вказана на головній сторінці сайту.

2.2. Оплата здійснюється Замовником в порядку передплати шляхом перерахування грошових коштів за допомогою віджету платіжної систему Fondy. Усі платіжні дані (номер банківської карти тощо) вводяться Замовником на сайті платіжної системи і нами не зберігаються.

2.3. Датою здійснення платежу вважається дата отримання платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

3. Порядок надання Послуг

3.1. Виконавець надсилає Замовнику листа про здйснення оплати і надання доступу до матеріалів в приватному кабінеті сайта. Реєстрація на сайті за адресою вказаною при оформленні замовлення.  Надходження листа  протягом 24 годин з моменту здійснення платежу.

3.2. Послуга вважається наданою належним чином з моменту надходження листа за адресою вказаною при оформленні замовлення з деталями входу в приватний кабінеті  https://www.interiordesignforpeace.com/

4. Авторські права

4.1. Вся інформація, розміщена на цьому веб-сайті, належить авторам, призначена тільки для персонального використання і не підлягає подальшому відтворенню і/або поширенню в будь-якій формі

5. Термін дії і зміна умов оферти

5.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування на Сайті і діє до моменту відкликання оферти.

5.2. Виконавець має право вносити зміни в Оферту та / або відкликати її. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування на Сайті, якщо інше не передбачено самими змінами.

6. Термін дії, зміна і розірвання Договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Оферти і діє до моменту виконання Виконавцем зобов'язань по наданню Послуг або до моменту розірвання Договору.

6.2. Договір може бути розірваний:

а) Замовником або Виконавцем у випадках, передбачених чинним законодавством України;

б) Виконавцем в будь-який момент шляхом направлення Замовнику відповідного повідомлення.

7. Інші умови

7.1. Всі питання, неврегульовані офертою, регулюються чинним законодавством України. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Замовником, якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

7.2. Всі повідомлення (претензії, інші листи) вважаються належним чином та у письмовій формі відправленими Сторонами, якщо вони відправлені по електронній пошті або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

8. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Бондар Ольга Євгенівна
Діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 20650000000054906 від 25.10.2018
IBAN UA743052990000026009050363003 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
(ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 3240507869
Україна, 02140, місто Київ, вул. Крушельницької, будинок 3, квартира 176
тел .: +380983464733
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Не є платником ПДВ
Платник єдиного податку 2 групи

bottom of page